RESILIENCE helpt je kanker te overleven met een sterk hart

De context

De toenemende levensverwachting van de bevolking en de ontwikkeling van effectieve therapieën resulteren in een groeiende populatie van overlevenden van kanker op leeftijd, die vaker gevoelig zijn voor het ontwikkelen van hartfalen.
Anthracyclines zijn nog steeds de eerstelijnsbehandeling voor veel soorten kanker, maar tot 35% van de patiënten die ze kregen, ontwikkelt hartschade en hartfalen.

De wisselwerking tussen kanker en chronisch hartfalen is een enorme psychologische last voor patiënten en verwoestende economische gevolgen voor de gezondheidszorg. De RESILIENCE-studie zal het effect onderzoeken van ischemische conditionering op afstand om het aantal gevallen van door anthracycline veroorzaakt hartfalen te verminderen. Patiënten met non-hodgkinlymfoom zijn geselecteerd als de doelpopulatie, aangezien de diagnose bij beide geslachten op gevorderde comorbide leeftijd wordt gesteld.

Dit zal ook de studie van genderverschillen bij door anthracycline geïnduceerd hartfalen mogelijk maken. Er zal een fase II-gerandomiseerde klinische studie worden uitgevoerd met 608 patiënten die chemotherapie met anthracyclines ondergaan. Het primaire eindpunt zal gebaseerd zijn op seriële cardiale MRI-onderzoeken. Gebruikmakend van de gerekruteerde populatie en verzamelde gegevens, zullen we twee nieuwe cardiale MRI-scantechnieken verder valideren: een nieuwe scan om hartschade in een vroegtijdig stadium te ontdekken en een nieuwe scan die veel sneller is.

We zullen ook een gepersonaliseerde strategie bestuderen om patiënten sterker te maken bij de uitvoering van klinische proeven, waaronder door patiënten gerapporteerde resultaten en ervaringsmetingen door middel van vragenlijsten (zogenaamde PROM’s en PREM’s). Ons uiteindelijke doel is om het patiëntniveau te bereiken door de nieuwe strategie op klinisch niveau te implementeren en tegelijkertijd de weg vrij te maken voor een toekomstige grote fase III-studie. Hiervoor rekenen we op een multidisciplinair consortium, waar verschillende belanghebbenden van dit proces deel van uitmaken, van wetenschappers tot de industrie, en van zorgverleners (artsen en verpleegkundigen) tot patiënten. RESILIENCE behandelt twee van de meest voorkomende niet-overdraagbare ziekten in Europa (kanker en hartfalen), verantwoordelijk voor een groot deel van de uitgaven voor gezondheidszorg.

Logotipo Resilience

¿Eres un paciente participante de RESILIENCIA? Aquí encontrarás información útil sobre los detalles de tu participación, actividades diseñadas específicamente para ti. También podrás contactar con investigadores de RESILIENCE.

Utilizaremos sus datos para atender consultas, enviar comunicaciones y realizar análisis estadísticos. Para más información sobre el tratamiento y sus derechos, consulte la política de privacidad.

Logotipo Resilience

Bent u een patiënt die deelneemt aan RESILIENCE? Hier vindt u nuttige informatie over de details van uw deelname, activiteiten die speciaal voor u zijn ontworpen. U kunt ook contact opnemen met RESILIENCE-onderzoekers.

We zullen uw gegevens gebruiken om vragen te beantwoorden, berichten te verzenden en statistische analyses uit te voeren. Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over de behandeling en uw rechten.