RESILIENCE helpt je kanker te overleven met een sterk hart
RESILIENCEH2020

RESILIENCE: een door de Europese Commissie gefinancierd project gericht op het verminderen van de incidentie van hartfalen als gevolg van kankerbehandelingen

Als gevolg van de behandleing van kanker lopen patiënten een hoger risico op complicaties in het hart- en vaastsystem. Chemotherapie met anthracyclines is een uiterst effectieve behandeling tegen veel soorten kanker, maar ze kunnen schadelijk zijn voor het hart, wat kan leiden tot chronisch hartfalen. RESILIENCE zal een nieuwe preventieve methode (ischemische conditionering op afstand) testen bij patiënten met een risico op deze door anthracycline-veroorzaakte schade aan het hart.

Daarnaast zal nieuwe diagnostiek worden gebruikt om hartschade veroorzaakt door antracyclines in een zeer vroeg stadium te ontdekken. RESILIENCE werkt met een multidisciplinair consortium met actieve deelname van patiënten.

CADEAU

PROJECTRELEVANTIE:
Verminder het hartfalen bij het overleven van kanker

Dankzij de grote wetenschappelijke en medische vooruitgang zijn er steeds meer mensen die kanker overleven in Europa. Overlevenden van kanker lopen echter een hoog risico op complicaties in het hart. Onder hen is hartfalen bijzonder zorgwekkend. Er is een sterke behoefte om schadelijke gevolgen bij overlevenden van kanker te verminderen en hun kwaliteit van leven te verhogen.

DE INTERVENTIE:
Ischemische conditionering op afstand

Ischemische conditionering op afstand (RIC) is een therapie waarbij de doorbloeding in een bepaald orgaan, bijvoorbeeld een arm, korte tijd onderbroken wordt om daarmee andere organen te beschermen tegen schade.

MRI VAN HET HART

MRI van het hart (of cardiale magnetische resonantie, CMR) is een afbeeldingstechniek die werkt zonder straling, en wordt beschouwd als de gouden standaard voor de beoordeling van de anatomie, functie en zelfs weefselsamenstelling van het hart.

SYNOPSIS VAN HET KLINISCHE ONDERZOEK

Het gaat om een internationale, prospective haalbaarheidsstudie waarbij patienten gedurende een bepaalde tijd gevolgd worden. Daarbij gaat het om een fase 2, randomiseerd onderzoek met een controlegroep om de werkzaamheid en veiligheid te evalueren van ischemische conditionering op afstand (RIC) bij patiënten met Lymfoom die antracyclines krijgen. Patiënten die ≥5 chemotherapiecycli zullen ondergaan, komen in aanmerking.

WAAROM NON HODGKIN LYMPHOMA

De behandeling van non-Hodgkin lymfoom (NHL) omvat het gebruik van antracyclines binnen een homogene combinatiechemotherapie. NHL is bijzonder kwetsbaar voor door antracycline geïnduceerd hartfalen. NHL treft zowel vrouwen als mannen, en het is dus ideaal om genderverschillen in hartschade te bestuderen.

Para la comunidad científica

Lea los avances científicos más recientes en el campo de cardiotoxicidad en relación con RESILIENCE.

Para la Población General

Lea la información más reciente. Noticias, comunicados de prensa y otra información relevante sobre RESILIENCE.

Para los
Pacientes

¿Eres un paciente que participa en el estudio RESILIENCE? Aquí encontrarás información útil sobre los detalles de tu participación y las actividades diseñadas específicamente para ti, también podrás contactar con los investigadores del estudio.

Partners

Logotipo Resilience

¿Eres un paciente participante de RESILIENCIA? Aquí encontrarás información útil sobre los detalles de tu participación, actividades diseñadas específicamente para ti. También podrás contactar con investigadores de RESILIENCE.

Utilizaremos sus datos para atender consultas, enviar comunicaciones y realizar análisis estadísticos. Para más información sobre el tratamiento y sus derechos, consulte la política de privacidad.

Logotipo Resilience

Bent u een patiënt die deelneemt aan RESILIENCE? Hier vindt u nuttige informatie over de details van uw deelname, activiteiten die speciaal voor u zijn ontworpen. U kunt ook contact opnemen met RESILIENCE-onderzoekers.

We zullen uw gegevens gebruiken om vragen te beantwoorden, berichten te verzenden en statistische analyses uit te voeren. Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over de behandeling en uw rechten.