RESILIENCE hjælper dig med at overleve kræft med et stærkt hjerte

Konteksten

Befolkningens stigende forventede levealder og udviklingen af effektive behandlinger resulterer i en voksende befolkning af ældre kræftoverlevere, som ofte har komorbiditet med hjertesvigt.
Den primære behandling for mange kræfttyper er antracykliner, men op til 35% af disse patienter udvikler hjertetoksicitet og hjertesvigt.

Afvejningen mellem kræft og kronisk hjertesvigt er en massiv psykologisk byrde for patienterne og har ødelæggende økonomiske konsekvenser for sundhedssystemerne. RESILIENCE-forsøget vil undersøge effekten af fjern iskæmisk prækonditionering for at reducere forekomsten af ​​antracyklin-frembragt hjertesvigt. Patienter med Lymfom er blevet udvalgt som kohorte, da sygdommen er diagnosticeret i fremskreden komorbid alder hos begge køn. Dette vil også muliggøre undersøgelsen af kønsforskelle i antracyklin-frembragt hjertesvigt.

Forsøget omfatter et fase II randomiseret klinisk forsøg med 608 patienter, der modtager kemoterapi med antracykliner.  Det primære slutresultat vil være baseret på serielle hjertemagnetiske resonansundersøgelser. Via indsamlede data vil forsøget forsøge at validere yderligere to nye hjertemagnetiske resonansbilleddannelsesmetoder: en ny tidlig markør for hjertetoksicitet og en ny sekvens med massiv reduktion af optagelsestid.

RESILIENCE-forsøget vil også undersøge en personlig strategi for patienter til at styrke deres deltagelse i kliniske forsøg, heriblandt  patientrapporterede resultat- og oplevelsesmål (PROM’er og PREM’er). Det endelige mål er at nå patientniveauet ved at implementere den nye strategi på klinisk niveau og samtidig bane vejen for et fremtidigt stort fase III forsøg. Til det fremtidige fase III forsøg forventes en etablering af et multidisciplinært konsortium, hvor forskellige interessenter er en del af undersøgelsen, ligesom i nærværende forsøg, fra forskere til industrier og fra læger/sygeplejersker til patienter. RESILIENCE-forsøget beskæftiger sig med to af de hyppigste ikke-smitsomme sygdomme i Europa, nemlig kræft og hjertesvigt, der står for en stor del af de nationale sundhedsudgifter.

Logotipo Resilience

Er du en patient, der deltager i RESILIENCE-forsøget? Her finder du nyttige oplysninger om detaljerne i din deltagelse og aktiviteter specielt designet til dig. Du vil også kunne kontakte RESILIENCE-forskerne direkte.

Dine data anvendes til at besvare forespørgsler, sende kommunikation og udføre statistiske analyser. For mere information om behandlingen og dine rettigheder henvises til privatlivspolitikken.