RESILIENCE helpt je kanker te overleven met een sterk hart

Synopsis van klinische proeven

Multinationale, prospectieve, proof of concept fase II, dubbelblinde, schijngecontroleerde, gerandomiseerde klinische studie om de voordelen van ischemische conditionering op afstand te evalueren bij Lymfoompatiënten die antracyclines krijgen.

RESILIENCE is een internationale, prospectieve, proof-of-concept fase II, dubbelblinde, schijngecontroleerde, gerandomiseerde klinische studie (RCT) om de werkzaamheid en veiligheid te evalueren van wekelijkse ischemische conditionering op afstand bij patiënten met Lymfoom die antracyclines krijgen. Patiënten die gepland zijn om verschillende chemotherapiecycli te ondergaan, komen in aanmerking. Patiënten die aan alle inclusie- en geen exclusiecriteria voldoen, zullen worden ingeschreven en drie Cardiac Magnetic Baseline-onderzoeken ondergaan vóór, tijdens en na chemotherapie. Patiënten met een bevestigde LVEF >40% door CMR worden 1:1 gerandomiseerd naar ischemische conditionering op afstand versus gesimuleerde ischemische conditionering op afstand (Sham). Patiënten zullen worden gevolgd voor klinische gebeurtenissen. De mediane follow-up schatting voor klinische eindpunten is 24 maanden.

Samenvatting protocol klinische proef RESILIENCE

Het primaire eindpunt van de studie is de absolute verandering in op CMR gebaseerde linkerventrikelejectiefractie.

Belangrijkste secundaire eindpunten: frequentie van door antracycline geïnduceerde hartschade, frequentie van aritmieën, tijd tot overlijden of ziekenhuisopname voor hartfalen.

Door de patiënt gerapporteerde uitkomst-/ervaringsmaten (PROM’s/PREM’s) zullen gedurende de hele studie worden vastgelegd.

Logotipo Resilience

¿Eres un paciente participante de RESILIENCIA? Aquí encontrarás información útil sobre los detalles de tu participación, actividades diseñadas específicamente para ti. También podrás contactar con investigadores de RESILIENCE.

Utilizaremos sus datos para atender consultas, enviar comunicaciones y realizar análisis estadísticos. Para más información sobre el tratamiento y sus derechos, consulte la política de privacidad.

Logotipo Resilience

Bent u een patiënt die deelneemt aan RESILIENCE? Hier vindt u nuttige informatie over de details van uw deelname, activiteiten die speciaal voor u zijn ontworpen. U kunt ook contact opnemen met RESILIENCE-onderzoekers.

We zullen uw gegevens gebruiken om vragen te beantwoorden, berichten te verzenden en statistische analyses uit te voeren. Raadpleeg het privacybeleid voor meer informatie over de behandeling en uw rechten.