RESILIENCE helps you survive cancer with a strong heart

De Uitdaging

Hartfalen en kanker
Risico op hartschade door kankerbehandelingen verkleinen

Volgens de Wereldgezonheidsorganisatie (WHO) zal het aantal nieuwe gevallen van kanker de komende 20 jaar naar verwachting met ongeveer 70% stijgen. De helft van degenen bij wie kanker wordt vastgesteld, zal tenminste tien jaar overleven en dit overlevingspercentage van kankerpatiënten zal in de toekomst toenemen. Gevolg is ook dat de last van de langetermijn gevolgen van de behandeling van kanker groter zal zijn.

Medische ontwikkelingen in kankerbehandeling hebben het sterftecijfer sterk verminderd, waardoor bestaande niet-kwaadaardige andere aandoeningen de kwaliteit van leven van patiënten bepalen, evenals de levensduur. Hart- en vaatziekten leveren de belangrijkste bijdrage aan ziekte en sterfte bij overlevers van kanker.

Anthracyclines zijn een groep geneesmiddelen die worden gebruikt om veel soorten kanker te behandelen. Anthracyclines kunnen echter in sommige gevallen onomkeerbare schade in het hart veroorzaken, wat uiteindelijk tot hartfalen kan leiden.

Van de 4 miljoen nieuwe kankergevallen die jaarlijks in Europa worden vastgesteld , krijgen meer dan3 miljoen patiënten anthracyclines toegediend (alleen of in combinatie). Uit zeer recente gegevens blijkt dat meer dan 35% van de patiënten die anthracyclines krijgen, een vorm van hartschade ontwikkelen. Belangrijker is dat 6% van alle patiënten die anthracyclines krijgen (200.000 patiënten per jaar in Europa) matige tot ernstige hartschade ontwikkelen. Dit komt neer op ernstig chronisch hartfalen, dat gepaard gaat met enorme psychische en maatschappelijke gevolgen. Het aantal gevallen van chronisch hartfalen in Europa, dat veroorzaakt wordt door kankertherapie-gerelateerde hartschade, bedraagt circa 1 miljoen mensen.

Er is dus dringend behoefte aan nieuwe ontwikkelingen die hartschade door anthracyclines en daaropvolgend hartfalen kunnen voorkomen.

Remote Ischemische pre-conditionering

Op basis van gegevens uit eerder onderzoek zal in de RESILIENCE-studie onderzocht worden of wekelijkse thuismeting van ischemische pre-conditionering op afstand het aantal gevallen van hartschade door anthracyclines bij patiënten met lymfoom zal verminderen.

Naast het gebrek aan behandelingen die hartschade door anthracyclines kunnen voorkomen, is er behoefte aan onderzoek op het gebied van methoden en technieken om schade aan het hart in een vroeg stadium vast te kunnen stellen.

Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van beeldvorming van het hart en/of metingen van bepaalde waarden in bloed, die hartschade aantonen. Nadeel van deze methoden is dat structurele hartschade dan al aanwezig is. Het RESILIENCE-project wil bij deze patiëntengroep een nieuwe meetmethode testen op basis van MRI. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een MRI veranderingen aantoont, lang voordat structurele schade aan het hart aanwezig is. Dit werpt een geheel nieuw licht op de preventieve geneeskunde.

Logotipo Resilience

Are you a patient participating in RESILIENCE? Here you will find useful information about the details of your participation, activities specifically designed for you. You will also be able to contact RESILIENCE researchers.

In accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data of natural persons (GDPR), the personal information you have provided will be incorporated into the data processing systems of the Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.) for the purpose of attending your registration application in the restricted area for patients participating in the RESILIENCE study. The legal basis for processing your personal data for this purpose is your explicit consent. Your personal data will not be disclosed to any recipients other than those to whom you authorise or when required by law to do so. You may exercise your rights of access, right to rectification, to object, to erasure, to restriction of processing, data portability and not to be subject to automated individual decision-making. To exercise these rights, as well as to obtain additional information about the processing of your personal data, you can consult the following link Terms and Conditions