RESILIENCE hjælper dig med at overleve kræft med et stærkt hjerte
RESILIENCEH2020

RESILIENCE-forsøget er finansieret af Europakommissionen og har til formål at reducere forekomsten af hjertesvigt hos kræftoverlevere

Kræftoverlevere har høj risiko for kardiovaskulære komplikationer. Antracykliner er en ekstremt effektiv behandling mod mange kræfttyper, men de kan forårsage hjertetoksicitet, hvilket resulterer i kronisk hjertesvigt.

RESILIENCE-forsøget vil undersøge en ny forebyggende behandling kaldet fjern iskæmisk prækonditionering (RIC) hos patienter med risiko for antracyklin-fremkaldt hjertetoksicitet.

Derudover vil nye diagnostiske behandlingstiltag blive brugt til at identificere antracyklin-fremkaldt hjertetoksicitet i dens meget tidlige stadier. RESILIENCE-forsøget består af et multidisciplinært konsortium med aktiv deltagelse af patienter.

Formidling

PROBLEMSTILLING:
Reduktion af hjertesvigt hos kræftoverlevere

Takket være store videnskabelige og medicinske fremskridt stiger forekomsten af ​​kræftoverlevere i Europa. Dog har kræftoverlevere høj risiko for kardiovaskulære komplikationer, herunder dødelig hjertesvigt. Der er derfor et stort behov for at reducere komplikationsbyrden hos kræftoverlevere og dermed øge deres livskvalitet.

BEHANDLING:
Fjern iskæmisk prækonditionering

Fjern iskæmisk prækonditionering (RIC) er en behandlingsform, hvor korte sessioner med tillukning og efterfølgende åbning af blod til et ydereliggende organ, f.eks. en arm, gør fjerntliggende organer modstandsdygtige over for skader.

HJERTEMAGNETISK RESONANS

Hjerte-magnetisk resonans (HMR) er en strålefri scanningsteknik, som anses for at være den bedste standard til evaluering af hjertets anatomi, funktion og endda vævssammensætning.

DET KLINISKE FORSØG

RESILIENCE-forsøget er et multinationalt, prospektivt, proof-of-concept fase II, dobbeltblindet, sham-kontrolleret, randomiseret klinisk forsøg (RCT) til at evaluere effekten og sikkerheden af fjern  iskæmisk prækonditionering (RIC) hos patienter med Lymfom, der modtager kræftbehandling med antracykliner. Forsøgsdeltagelse forudsætter ≥5 planlate kemoterapibehandlinger

HVORFOR LYMFOM?

Behandling mod Lymfom omfatter brugen af ​​antracykliner i en homogen kombinationskemoterapi. Lymfom-patienter er særligt sårbare over for antracyklin-frembragt hjertesvigt. Kvinder og mænd påvirkes af Lymfom på samme måde, derfor er det ideelt at undersøge evt. kønsforskelle i hjertetoksicitet.

For Scientist

Read the most recent scientific advances in the field by RESILIENCE partners.

For General Public

Read the most recent newsletters, press releases, and other information about RESILIENCE in layperson´s language.

For Patients

Are you a patient participating in RESILIENCE? Here you will find useful information about the details of your participation, activities specifically designed for you. You will also be able to contact RESILIENCE researchers.

Partnere

Logotipo Resilience

Are you a patient participating in RESILIENCE? Here you will find useful information about the details of your participation, activities specifically designed for you. You will also be able to contact RESILIENCE researchers.

In accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data of natural persons (GDPR), the personal information you have provided will be incorporated into the data processing systems of the Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.) for the purpose of attending your registration application in the restricted area for patients participating in the RESILIENCE study. The legal basis for processing your personal data for this purpose is your explicit consent. Your personal data will not be disclosed to any recipients other than those to whom you authorise or when required by law to do so. You may exercise your rights of access, right to rectification, to object, to erasure, to restriction of processing, data portability and not to be subject to automated individual decision-making. To exercise these rights, as well as to obtain additional information about the processing of your personal data, you can consult the following link Terms and Conditions
Logotipo Resilience

Er du en patient, der deltager i RESILIENCE-forsøget? Her finder du nyttige oplysninger om detaljerne i din deltagelse og aktiviteter specielt designet til dig. Du vil også kunne kontakte RESILIENCE-forskerne direkte.

Dine data anvendes til at besvare forespørgsler, sende kommunikation og udføre statistiske analyser. For mere information om behandlingen og dine rettigheder henvises til privatlivspolitikken.