RESILIENCE hjælper dig med at overleve kræft med et stærkt hjerte

Behandlingen

Fjern iskæmisk prækonditionering

Fjern iskæmisk prækonditionering (RIC) er en behandlingsform, hvor korte sessioner med tillukning og efterfølgende åbning af blod til et ydereliggende organ, f.eks. en arm, gør fjerntliggende organer modstandsdygtige over for skader.

Fjern iskæmisk prækonditionering er blevet testet i forbindelse med myokardieinfarkt, slagtilfælde og hjertekirurgi, hvor tusindvis af deltagere har påvist metoden til at være ekstremt sikker. Fjern iskæmisk prækonditionering implementeres ved at bruge et ikke-invasivt værktøj, der ligner et blodtryksapparat, som kan påføres af patienten selv derhjemme.

Remote Ischemic Conditioning Device

RESILIENCE-forsøget vil være det første store forsøg til at teste fordelene ved fjern iskæmisk prækonditionering i forbindelse med antracyklin-frembragt hjertetoksicitet.

Hovedhypotesen i RESILIENCE-forsøget er, at anvendelsen af ugentlig fjern  iskæmisk prækonditionering i løbet af kemoterapiens varighed vil reducere forekomsten af antracyklin-frembragt hjertetoksicitet og hjertesvigt. Denne hypotese er baseret på stærke prækliniske data, hvor implementeringen af fjern iskæmisk prækonditionering før hver behandling med antracykliner resulterede i en massiv beskyttelse mod udvikling af hjertesvigt.

Mekanisme til beskyttelse af fjern iskæmisk prækonditionering anvendt før hver behandling med antracykliner i en stor dyremodel (RIPC står for Remote Ischemic PreConditioning). Figur taget fra Cardiovasc Res. 2021;117:1132-1143.

I RESILIENCE-forsøget vil den fjerntliggende iskæmiske prækonditioneringsprotokol bestå af 4 sessioner med oppumpning af armmanchetten efterfulgt af deflation. Hver session varer 10 minutter (5 minutter oppustning og 5 minutter udtømning af manchetten). Derfor vil hver enkelt protokol vare i 40 min. hver gang.

Protokol for fjern iskæmisk konditionering i RESILIENCE: 4 cyklusser af 5-minutters oppustning / 5 min. tømning af armmanchetten

Logotipo Resilience

Er du en patient, der deltager i RESILIENCE-forsøget? Her finder du nyttige oplysninger om detaljerne i din deltagelse og aktiviteter specielt designet til dig. Du vil også kunne kontakte RESILIENCE-forskerne direkte.

Dine data anvendes til at besvare forespørgsler, sende kommunikation og udføre statistiske analyser. For mere information om behandlingen og dine rettigheder henvises til privatlivspolitikken.