RESILIENCE helps you survive cancer with a strong heart

Synopsis van klinische proeven

Multinationale, prospectieve, proof of concept fase II, dubbelblinde, schijngecontroleerde, gerandomiseerde klinische studie om de voordelen van ischemische conditionering op afstand te evalueren bij Lymfoompatiënten die antracyclines krijgen.

RESILIENCE is een internationale, prospectieve, proof-of-concept fase II, dubbelblinde, schijngecontroleerde, gerandomiseerde klinische studie (RCT) om de werkzaamheid en veiligheid te evalueren van wekelijkse ischemische conditionering op afstand bij patiënten met Lymfoom die antracyclines krijgen. Patiënten die gepland zijn om verschillende chemotherapiecycli te ondergaan, komen in aanmerking. Patiënten die aan alle inclusie- en geen exclusiecriteria voldoen, zullen worden ingeschreven en drie Cardiac Magnetic Baseline-onderzoeken ondergaan vóór, tijdens en na chemotherapie. Patiënten met een bevestigde LVEF >40% door CMR worden 1:1 gerandomiseerd naar ischemische conditionering op afstand versus gesimuleerde ischemische conditionering op afstand (Sham). Patiënten zullen worden gevolgd voor klinische gebeurtenissen. De mediane follow-up schatting voor klinische eindpunten is 24 maanden.

Samenvatting protocol klinische proef RESILIENCE

Het primaire eindpunt van de studie is de absolute verandering in op CMR gebaseerde linkerventrikelejectiefractie.

Belangrijkste secundaire eindpunten: frequentie van door antracycline geïnduceerde hartschade, frequentie van aritmieën, tijd tot overlijden of ziekenhuisopname voor hartfalen.

Door de patiënt gerapporteerde uitkomst-/ervaringsmaten (PROM’s/PREM’s) zullen gedurende de hele studie worden vastgelegd.

Logotipo Resilience

Are you a patient participating in RESILIENCE? Here you will find useful information about the details of your participation, activities specifically designed for you. You will also be able to contact RESILIENCE researchers.

In accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data of natural persons (GDPR), the personal information you have provided will be incorporated into the data processing systems of the Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.) for the purpose of attending your registration application in the restricted area for patients participating in the RESILIENCE study. The legal basis for processing your personal data for this purpose is your explicit consent. Your personal data will not be disclosed to any recipients other than those to whom you authorise or when required by law to do so. You may exercise your rights of access, right to rectification, to object, to erasure, to restriction of processing, data portability and not to be subject to automated individual decision-making. To exercise these rights, as well as to obtain additional information about the processing of your personal data, you can consult the following link Terms and Conditions