RESILIENCE helps you survive cancer with a strong heart

Projectrelevantie

Verminder het hartfalen bij overlevenden van kanker

Volgens de Wereldgezonheidsorganisatie (WHO) zal het aantal nieuwe gevallen van kanker de komende 20 jaar naar verwachting met ongeveer 70% stijgen. De helft van degenen bij wie kanker wordt vastgesteld, zal minstens tien jaar overleven en naar verwachting zal dit overlevingspercentage in de toekomst aanzienlijk toenemen.

Aanzienlijke vooruitgang in kankertherapie heeft het sterfteniveau sterk verminderd, waarbij niet-kwaadaardige andere aandoeningen bepalend zijn geworden van de kwaliteit van leven (QOL) en de algehele overleving op lange termijn. Hart- en vaatziekten leveren een belangrijke bijdrage aan de algemene vatbaarheid voor ziektes en sterfte bij overlevenden van kanker. Hartziekten en kanker delen gemeenschappelijke risicofactoren in de bejaarde bevolking en zijn verder verbonden door schadelijke effecten op het cardiovasculaire systeemeffecten van de hedendaagse kankerbehandeling.

Anthracyclines zijn een klasse van geneesmiddelen tegen kanker die worden gebruikt om veel soorten kanker te behandelen. Ze vertonen echter een groot risico op schade aan het hart dat uiteindelijk kan uitmonden in hartfalen.

Van de 4 miljoen nieuwe kankergevallen die jaarlijks in Europa worden gediagnosticeerd, krijgen >3 miljoen antracyclines (alleen of in combinatie). Uit zeer recente gegevens blijkt dat >35% van de patiënten die antracyclines krijgen, enige vorm van hartschade zal ontwikkelen. Belangrijker is dat 6% van alle patiënten die antracyclines krijgen (200.000 patiënten per jaar in Europa) matige tot ernstige hartschade zal ontwikkelen. Dit laatste komt overeen met ernstig chronisch hartfalen, dat gepaard gaat met een enorme persoonlijke en maatschappelijke belasting. De prevalentie van chronisch hartfalen in Europa, secundair aan kankertherapie-gerelateerde hartschade, is ≈1 miljoen mensen.

Om de last van chronische invaliditeit bij overlevenden van kanker te verminderen, is er een dringende behoefte aan het ontwikkelen van interventies die antracycline-geïnduceerde hartschade en daaropvolgend hartfalen kunnen voorkomen.

Op basis van sterke experimentele gegevens zal RESILIENCE de hypothese testen dat wekelijkse “ischemische conditionering op afstand” thuis het voorkomen van antracycline-geïnduceerde hartschade zal verminderen bij Lymfoompatiënten die antracyclines krijgen.

Naast het gebrek aan therapieën die AIC kunnen voorkomen, is er nog een andere onvervulde klinische behoefte in het veld: de onnauwkeurigheid van de huidige algoritmen om dit proces vroeg te identificeren. De huidige benaderingen zijn gebaseerd op het identificeren van afwijkingen in de  pompfunctie van het hart en/of detectie van detectie van circulerende biomarkers van myocardletsel. Wanneer deze methoden echter worden gewijzigd, is het al laat omdat structurele hartschade al aanwezig is. Het RESILIENCE-project zal profiteren van de populatie die deelneemt aan de proef en zal een nieuwe marker valideren op basis van MRI. Sterke experimentele gegevens suggereren dat deze marker is veranderd lang voordat structurele schade aan het hart aanwezig is, wat een nieuw venster op preventieve geneeskunde opent.

Logotipo Resilience

Are you a patient participating in RESILIENCE? Here you will find useful information about the details of your participation, activities specifically designed for you. You will also be able to contact RESILIENCE researchers.

In accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data of natural persons (GDPR), the personal information you have provided will be incorporated into the data processing systems of the Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.) for the purpose of attending your registration application in the restricted area for patients participating in the RESILIENCE study. The legal basis for processing your personal data for this purpose is your explicit consent. Your personal data will not be disclosed to any recipients other than those to whom you authorise or when required by law to do so. You may exercise your rights of access, right to rectification, to object, to erasure, to restriction of processing, data portability and not to be subject to automated individual decision-making. To exercise these rights, as well as to obtain additional information about the processing of your personal data, you can consult the following link Terms and Conditions