RESILIENCE helps you survive cancer with a strong heart

De Partners

We werken met een multidisciplinair consortium, waar verschillende belanghebbende van dit proces deel van uitmaken, van wetenschappers tot de industrie, en van zorgverleners (artsen en verpleegkundigen) tot patiënten. RESILIENCE is een patiëntgerichte onderneming, waarbij ze een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van het project, in nauwe samenwerking met zorgverleners (artsen en verpleegkundigen), wetenschappelijke verenigingen en de industrie. De belangenbehartiging van patiënten zal centraal staan gedurende de looptijd van het project

RESILIENCEH2020

De openbare stichting "Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III" (CNIC), werd opgericht in 2006. CNIC is een hart- en vaatcentrum dat als missie heeft de oorzaken van hart- en vaatziekten (HVZ) te ontdekken, fundamentele onderzoeksontdekkingen te vertalen naar de klinische praktijk, de gezondheid in de samenleving bevorderen en opleiding en begeleiding van opkomende wetenschappers en artsen bevorderen.

In zijn relatief korte bestaan ​​heeft het CNIC een ongeëvenaarde infrastructuur en een krachtige, interdisciplinaire onderzoeksbasis opgebouwd die meerdere disciplines omvat en populatie- en patiëntenstudies omvat.

De directeur van het CNIC is Dr. Valentín Fuster, een vooraanstaand cardiovasculair onderzoeker en een wereldberoemde cardioloog. CNIC werd drie keer (2011, 2015 en 2020) onderscheiden met de onderscheiding “Severo Ochoa” door de Spaanse regering als erkenning voor zijn toonaangevende internationale positie in cardiovasculair onderzoek.

Het CNIC kan bogen op een flexibele managementstructuur die training en de uitwisseling van ideeën en expertise bevordert, evenals een ongeëvenaarde moderne infrastructuur van technische eenheden en ondersteunende diensten. Het belangrijkste is dat de CNIC wordt gefinancierd door een innovatieve onderneming tussen de publieke sector en een particuliere partner, de Pro-CNIC Foundation, die niet alleen voor extra financiële zekerheid zorgt, maar ook voor de brede zakelijke en managementexpertise van enkele van de meest vooraanstaande Spaanse ondernemingen. Het CNIC profiteert ook van de externe ondersteuning en het advies van zijn wetenschappelijke adviesraad, samengesteld uit vooraanstaande internationale experts die advies geven over strategie en werving en regelmatig de prestaties van het CNIC evalueren.

Het CNIC-gebouw heeft een totale vloeroppervlakte van 28.144 m2 en biedt plaats aan 383 wetenschappers (60% vrouwen). CNIC is een van de Spaanse centra met de hoogste opleidingscapaciteit en is georganiseerd om de samenwerking tussen fundamentele en klinische onderzoekers te maximaliseren en om netwerken met ziekenhuizen aan te moedigen. 32 onderzoeksgroepen (7 onder leiding van clinici) zijn verdeeld over 5 programma’s: (1) nieuwe mechanismen van atherosclerose; 2) Myocardiale homeostase & hartletsel; 3) CV-regeneratie; 4) Nieuwe aritmogene mechanismen; 5) CV risicofactoren & cognitieve functie.

CNIC is uitgerust met de nieuwste generatie technologische apparatuur. Het grootste deel van het gebouw wordt gegeven aan laboratoria die zijn uitgerust met de diensten en faciliteiten die nodig zijn om hoogwaardig biomedisch onderzoek uit te voeren in een open omgeving die maximale samenwerking en communicatie tussen onderzoeksgroepen bevordert. Kernondersteunende faciliteiten omvatten proteomics, genomica, dierfaciliteiten, microscopie, cytometrie, dynamische en kwantitatieve microscopie, gentargeting en celcultuursuites.

CNIC is uitgerust met ongeëvenaarde geavanceerde beeldvormingstechnologie, met onafhankelijke faciliteiten voor klinische beeldvorming (digitale 3T magnetische resonantie beeldvorming, hybride PET/CT, ultrasone apparatuur), beeldvorming van grote dieren (digitale 3T MRI, hybride PET/CT, optische coherentietomografie, ultrasone apparatuur), en beeldvorming van kleine dieren (7T MRI, microPET/CT, hoogfrequente echografie, optische en fluorescentiebeeldvorming). CNIC is door de regering bekroond als nationale unieke wetenschappelijke en technische infrastructuur die zich inzet voor overdracht en behoud van kennis, technologieoverdracht en innovatie (http://www.redib.net/)-

In de afgelopen tien jaar heeft de CNIC meer dan 125 miljoen euro aangetrokken uit concurrerende bronnen, waaronder meer dan 40 miljoen euro uit internationale fondsen. CNIC coördineert momenteel 3 H2020-HEALTH-beurzen en fungeert als partner in 6 extra H2020-grote subsidies.

CNIC telt 31 onderzoeksgroepen en heeft deelgenomen aan 34 projecten gefinancierd onder KP7 en 23 onder H2020 (meer dan 30 projecten momenteel actief). Deze deelname omvat 11 ERC Grants en 21 Marie Curie-acties.

Wat andere resultaten betreft, is technologieoverdracht belangrijk in het centrum, de CNIC-octrooiportfolio bestaat momenteel uit 18 octrooifamilies, waarvan 4 onder licentie. In 2018 heeft CNIC 7 octrooiaanvragen ingediend en 2 nieuwe privaat-publieke samenwerkingen met de industrie aangegaan. In 2020 publiceerden de onderzoekers van CNIC 289 documenten (80% artikelen), en meer dan de helft daarvan waren door CNIC geleide publicaties. Een aanzienlijk deel is gepubliceerd in toptijdschriften (IF>10).

CNIC is zeer sterk aanwezig in klinisch onderzoek en coördineert momenteel >10 gerandomiseerde klinische onderzoeken, waaronder de door H2020 gefinancierde SECURE-studie, en de grootste studie in Europa naar de rol van βblokkers bij myocardinfarct (REBOOT, waar 8500 patiënten worden ingeschreven voor meerdere EU-landen). Sommige door CNIC geleide onderzoeken hebben aanbevelingen voor klinische praktijkrichtlijnen gewijzigd (zoals FOCUS- en METOCARD-CNIC-onderzoeken).

Vanwege zijn zeer actieve deelname en leiderschap in klinische proeven, lanceerde CNIC in 2018 een Clinical Trials Coordination Unit (CTCU) die optreedt als academische CRO, niet alleen voor proeven geleid door CNIC, maar ook voor niet-industriële proeven met doelen die zijn afgestemd op het centrum’ s missie. Dankzij de CTCU is CNIC gepositioneerd als een toonaangevend Europees centrum op het gebied van klinische proeven.

Amsterdam UMC is een van de grootste academische ziekenhuizen van Nederland en bestaat uit 2 locaties: Amsterdam UMC, locatie AMC (Academisch Medisch Centrum) en Amsterdam UMC, locatie VUMC (Vrije Universiteit Medisch Centrum). De twee locaties zijn gefuseerd op het niveau van de Raad van Bestuur en ook op het niveau van de klinische afdelingen, maar zijn nog steeds 2 juridische entiteiten.

De juridische entiteit die het contract met de EC zal ondertekenen, is AMC. Amsterdam UMC verzorgt hematologische consultaties voor een groot aantal ziekenhuizen in Nederland en is voor deze ziekenhuizen het verwijscentrum voor tertiaire zorg. De missie van de afdeling hematologie is om meer kankerpatiënten te genezen met minder toxische en meer gerichte behandelingen.

Prof.dr.ir.  Kersten (afdeling hematologie AMC) en dr. Chamuleau (afd. Hematologie VUMC) zijn covoorzitter en secretaris van het bestuur van de HOVON-lymfoomgroep en prof. Kersten is voorzitter van het HOVON/LLPC fase I/II consortium. Prof. Kersten is ook betrokken bij het BETER-consortium, dat zich richt op het verbeteren van de zorg voor overlevenden van Hodgkin- en Lymfoom. Ze is een van de projectleiders van het KWF-project ”Cardiotoxiciteit en tweede kankerrisico na behandeling van agressief B-cel Lymfoom” (747.568€), met als doel het vaststellen van het risico op hartschade van de R-CHOP regime door zowel een retrospectieve analyse als een prospectieve cross-sectionele case-control studie uit te voeren van met R-CHOP behandelde patiënten en hun broers en zussen. Dit project zal belangrijke gegevens opleveren over het werkelijke risico op hartschade en aanvullende risicofactoren voor hartschade van met R-CHOP behandelde patiënten.

De European Society of Cardiology (ESC) is een wereldleider in de verspreiding van beste praktijken in cardiovasculaire geneeskunde. Het is een door vrijwilligers geleide medische vereniging zonder winstoogmerk waarvan de leden en besluitvormers wetenschappers, clinici, verpleegkundigen en aanverwante professionals zijn die werkzaam zijn op alle gebieden van de cardiologie.

Het ESC verenigt nationale hartverenigingen van over de hele wereld, waaronder 57 landen uit de EU en het Middellandse-Zeegebied. Dit unieke netwerk stelt het in staat de impact van hart- en vaatziekten te begrijpen en de cardiovasculaire wetenschap vooruit te helpen.

De missie van het ESC is om de last van hart- en vaatziekten te verminderen. Het doet dit door:

Onderzoek: het ESC maakt gebruik van onbevooroordeelde, real-life gegevens die illustreren wat er tegenwoordig in de cardiologie gebeurt. Het ESC draagt ​​bij aan de incubatie, innovatie en het beheer van cardiovasculaire onderzoeksprogramma’s van wereldklasse. Het doet onderzoek, waarbij gebruik wordt gemaakt van expertise van institutionele leden van het ESC en internationale netwerken, waaronder 21 Registries, met 150.000 patiënten in 89 landen. De ‘ESC Atlas of Cardiology’ verzamelt gegevens van meer dan 40 zorgrealiteiten. Het belicht de hiaten en ongelijkheden in de cardiovasculaire geneeskunde van vandaag en is een waardevol instrument in het Advocacy-programma van het ESC. Het ESC is ook betrokken bij tal van door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten en verstrekt subsidies aan individuen om excellentie in onderzoek te ondersteunen.

Betrokkenheid van patiënten: in 2018 heeft het ESC het Patiëntenforum opgericht om professionals en patiënten te laten samenwerken om een ​​zinvolle bijdrage te leveren aan alle doelstellingen van het ESC, van de congressen en educatieve middelen tot ESC-richtlijnen en belangenbehartiging. Het brengt 25 patiënten uit 11 landen in heel Europa samen. Elke patiënt heeft persoonlijke ervaring met cardiovasculaire aandoeningen.

Het Universitair Ziekenhuis Fundación Jimenez Diaz is een academische instelling die verbonden is met de Autonome Universiteit in Madrid met een medische en verpleegschool.

Deze instelling heeft ook een door de regionale gezondheidsautoriteiten gecertificeerd Health Research Institute, met een onderzoeksgebied gericht op kanker en lymfoom en een lokale IRB/EC. Dit is de eerste instelling in Madrid en de tweede in Spanje met een multidisciplinaire lymfoomeenheid die werkt in het Oncohealth Institute, het uitgebreide kankercentrum van het Universitair Ziekenhuis Fundacion Jimenez Diaz. Deze multidisciplinaire eenheid heeft leden van de afdelingen Hematologie (onder leiding van Raul Cordoba, MD, PhD), Pathologie, Verpleegkunde, Radiologie, Nucleaire geneeskunde, Farmacie, Geriatrie en Dermatologie.

Op de afdeling lymfoom zijn er twee multidisciplinaire programma’s: het programma geriatrische hematologie in samenwerking met geriatrie om de therapie bij oudere volwassenen met lymfoom aan te passen; en het programma Cardio-Oncologie, in samenwerking met de afdeling Cardiologie, om cardiovasculaire toxiciteiten bij patiënten met kanker te monitoren.

Aarhus University (opgericht in 1928) heeft zich ontwikkeld tot een grote Deense universiteit met een sterke internationale reputatie over het gehele onderzoeksspectrum. De visie van Aarhus University is om een onderzoeksintensieve universiteit te zijn die streeft naar de hoogste internationale kwaliteit en uitblinkt in het creëren van waarde door middel van kennis, nieuwe inzichten en samenwerking, naast het faciliteren van verbindingen tussen Denemarken en de wereld.

De visie van Aarhus University voor 2025 zal worden gerealiseerd door een focus op strategische verbintenissen zoals het genereren van kennis en onderzoeksdoorbraken door gratis, onafhankelijk onderzoek van de hoogste internationale kwaliteit, het genereren van innovatie in gevestigde publieke en private bedrijven en startups door middel van samenwerking, zowel intern als met externe partners en het intensiveren van de uitwisseling van talenten en kennis, lokaal, nationaal en mondiaal.

Binnen de faculteit Gezondheid is de afdeling Klinische Geneeskunde een organisatie zonder stenen die zowel fundamenteel gezondheidswetenschappelijk onderzoek als klinisch onderzoek uitvoert binnen alle medische specialismen, in samenwerking met het Aarhus University Hospital en de regionale ziekenhuizen in de regio Midden-Denemarken. Haar onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd in samenwerking met internationaal gerenommeerde onderzoekers in zowel Denemarken als in het buitenland. Kerncijfers: 1) Circa 30.000 vierkante meter onderzoeksfaciliteiten; 2) Ca. 2.100 publicaties per jaar; en 3) Onderzoeksomzet: ca. 600 miljoen DKK (externe financiering is goed voor 60%). Met betrekking tot onderzoeksfaciliteiten wordt opgemerkt:

Binnen de afdeling Cardiologie is er veel belangstelling voor de rol van ischemische conditionering bij het verlenen van orgaanbescherming. De “Cardioprotection and myocardial metabolisme”, geleid door Prof. Botker, is een translationele en klinische onderzoeksgroep binnen die kleine en grote diermodellen gebruikt om de moleculaire basis en modulatie van het metabolisme in cardioprotectie tegen ischemie/reperfusieschade te bestuderen, en dit vervolgens vertaalt naar studies bij mensen. De groep heeft verschillende gerandomiseerde klinische onderzoeken geleid die het effect van RIC bij acuut myocardinfarct, beroerte en andere acute aandoeningen testten.

IPOL is een internationale referentie voor oncologische zorg met als missie het onderzoeken, opleiden, voorkomen, diagnosticeren, behandelen en revalideren van kankerpatiënten. Uitgebreide behandelplannen, opgesteld door multidisciplinaire teams, omvatten operaties, bestralingstherapie en chemotherapie, follow-up- en overlevingsplannen.

IPOL is het grootste Portugese kankercentrum met een invloedsgebied van bijna vier miljoen mensen (Zuid-Portugal en de eilanden Madeira en de Azoren). IPOL ontvangt meer dan 6.000 nieuwe gevallen per jaar en is momenteel verantwoordelijk voor de follow-up van meer dan 57.000 patiënten. Het onderzoekscentrum van IPOL coördineert een ondersteunende (tumorbiobank) en vijf functionele eenheden (basis/translationeel, klinisch en epidemiologie), gewijd aan, maar niet beperkt tot, twee hoofdonderzoekslijnen (agressieve tumoren en kankerrisico), evenals populatiegebaseerde kanker register, epidemiologische studies en klinische proeven. De ontwikkeling van activiteiten op het gebied van fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van oncologie is gebaseerd op samenwerking met nationale en internationale instellingen en op geavanceerde opleiding van gezondheids- en onderzoeksprofessionals.

De expertise van IPOL’s onderzoeksgroepen op het gebied van genetica, cel- en moleculaire biologie, diermanipulatie en patiëntgerichte klinische praktijk, ondersteund door gemoderniseerde onderzoeksinfrastructuren en apparatuur, garandeert een continue ontwikkeling van onderzoeksprojecten die steeds grotere maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Sinds 2013 is IPOL een van de oprichters van het onderzoeksconsortium iNOVA4Health (www.inova4health.com) samen met iBET (Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica), Centre for the Studies of Chronic Diseases (CEDOC) en ITQB (Instituto Tecnológico de Química e Biologia ) beide van de NOVA Medical School. Het belangrijkste doel van dit consortium is het bereiken van uitmuntendheid in translationele geneeskunde, waardoor de onderzoeksgebieden en toepassingen van IPOL worden versterkt.

De afdeling Hematologie van IPOL is een referentiecentrum voor de diagnose en behandeling van hematologische tumoren in Portugal. Van de ongeveer 1.000 nieuwe patiënten die hier per jaar worden ontvangen, zijn 50% lymfomen. Het centrum heeft ruime ervaring en expertise in de behandeling van eerstelijns- en recidiverende patiënten, waaronder conventionele chemotherapie, immunotherapie en autologe en allogene hematopoëtische transplantatie. Het team heeft ook ervaring met klinisch onderzoek en neemt regelmatig deel aan fase 2 en fase 3 klinische onderzoeken naar lymfomen. Onderzoeksactiviteiten worden ontwikkeld met de steun van de Clinical Trial Unit van het ziekenhuis. De CTU ondersteunt projectontwikkeling, coördinatie, beheer en statistische analyse, evenals indienings- en goedkeuringstaken. Het is opgenomen in het onderzoekscentrum van het ziekenhuis, een structuur die ervaring heeft met het beheren van samenwerkingsprojecten.

Een belangrijk onderdeel van de reguliere patiëntenzorg voor lymfoom is de monitoring en behandeling van late behandelingstoxiciteiten, waaronder cardiovasculaire en secundaire maligniteiten. Hartschade monitoring in het kader van dit project zal worden gevolgd door de projectteamleden van Hospital da Luz. Binnen het klinische onderzoeksveld voor lymfomen werkt het centrum nauw samen met academische samenwerkingsgroepen, waaronder de Lymphoma Study Association, LYSA (een actief lid van deze groep), de European Hematology Association – Lymphoma Study Group (EHA LyG), de European Mantle Cell Network (EMCN) en de EORTC. Het team neemt deel aan translationele projecten, klinische proeven en observationele studies. Op dit moment start het centrum een ​​project voor de validatie van EORTC Quality of Life Questionnaires voor de populatie van Portugese lymfoompatiënten en in het QUALITOP-project, een multidisciplinair, Europees samenwerkingsproject gericht op het monitoren van multidimensionale aspecten van kwaliteit van leven na kankerimmunotherapie, dat in 2019 werd gefinancierd door het Horizon 20/20-programma.

Koninklijke Philips is een toonaangevend bedrijf op het gebied van gezondheidstechnologie dat zich richt op het verbeteren van de gezondheid van mensen en het mogelijk maken van betere resultaten in het hele gezondheidscontinuüm, van gezond leven en preventie tot diagnose, behandeling en thuiszorg.

Philips maakt gebruik van geavanceerde technologie en diepgaande klinische en consumenteninzichten om geïntegreerde oplossingen te leveren.

Het bedrijf, met hoofdkantoor in Nederland, is een leider op het gebied van diagnostische beeldvorming, beeldgeleide therapie, patiëntbewaking en gezondheidsinformatica, evenals in consumentengezondheid en thuiszorg. Philips realiseerde in 2018 een omzet van 18,1 miljard euro en heeft ongeveer 77.000 medewerkers in dienst met verkoop en diensten in meer dan 100 landen.

Philips Healthcare is een van de belangrijkste internationale industrieën die medische beeldvormingsapparatuur ontwikkelt. In het RESILIENCE project is de afdeling MR Clinical Science van Philips Medical Systems Nederland B.V. in Best, Nederland betrokken. De afdeling heeft toegang tot meerdere 1.5T en 3T MRI-scanners en heeft grote internationale klinische gebruikersnetwerken in meerdere klinische domeinen (neuro, onco, cardiovasculair, musculoskeletaal). De afdeling heeft ruime ervaring en expertise in MR-beeldvorming en beeldanalyse en is betrokken geweest bij meerdere door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten.

Afdeling Cardiologie, Longziekten en Vasculaire Geneeskunde, & Afdeling Hematologie en Oncologie, Universitair Ziekenhuis Düsseldorf.

Bij de Universiteit van Düsseldorf (DUS) is de afgelopen jaren sterk ingezet op nationale en internationale samenwerkingsprojecten. Verschillende, zeer gerenommeerde cardiovasculaire samenwerkingsnetwerken zijn opgericht en zijn vandaag actief. Dit omvat het vorige Collaborative Research Center (CRC) 612 (“Molecular analysis of myocardial function and dysfunctie“; Woordvoerder: Prof. Schrader), dat belangrijke input leverde op het gebied van diermodellen, muisfunctionele en metabolische beeldvorming (bijv. met MRI), de CRC 1116 (“Master switches in cardiale ischemie“;Chairmen: Profs. Fischer, Kelm, Goedecke), die momenteel het raamwerk biedt voor onderzoek naar moleculair infarct dat de interferentie met comorbiditeiten en myocardiaal metabolisme aanpakt, de IRTG 1902 (“Intra- en Interorgan-communicatie van het cardiovasculaire systeem”; voorzitters: profs. Gödecke en Leitinger) en de onlangs opgerichte CRC “transregio” TR259 met de universiteiten van Keulen en Bonn over aortaziekte (voorzitters: profs. Nickenig, Kelm en Baldus).

Alle cardiovasculaire afdelingen en instituten op de campus zijn verenigd in een unieke structuur (het Cardiovascular Research Institute Düsseldorf, CARID, voorzitter: Prof. Kelm) die het interdisciplinair cardiovasculair onderzoek in Düsseldorf ondersteunt, versterkt en intensiveert. Goed genetwerkte teamleden van het voorgestelde onderzoeksinitiatief in Düsseldorf zijn betrokken bij de bovengenoemde projecten (bijv. Kelm, Jung, Bönner) en leveren expertise in cardiovasculair onderzoek, van fundamenteel onderzoek bij muizen (CRC 1116 B06, B12; TR259 B03 ) en varkens (BO-4264/1-1) tot translationeel onderzoek bij mensen met een technische focus op cardiovasculaire magnetische resonantie (CMR).

Cardiovasculair en oncologisch onderzoek is een aandachtsgebied aan de Universiteit van Düsseldorf in zowel basis- als klinische en translationele wetenschappen. Professor Kelm was verantwoordelijk voor de Duitse aanbevelingen in reactie op de cardio-oncologische aanbevelingen van de Europese samenleving van cardiologie (Der Kardiologe 2018 volume 12, pagina’s 19-25). Talloze andere infrastructurele initiatieven hebben Düsseldorf tot een toonaangevende onderzoeksfaculteit in cardiovasculaire geneeskunde gemaakt.

Het Henri Becquerel Center is een Frans Comprehensive Cancer Center (FCCC). Het is een multidisciplinair kankercentrum dat uitgebreide zorg voor de patiënt, onderzoek/zorgcontinuüm, prestaties en innovatie biedt ten behoeve van patiënten en geïndividualiseerde behandelingen.

Ons centrum bevordert het geïntegreerd patiëntenbeheer met screening, vroege diagnose, follow-up na de behandeling en geïndividualiseerde ondersteuning van patiënten. Onderzoek is een van de fundamentele missies van ons centrum om patiënten te laten profiteren van diagnostische en therapeutische innovaties op basis van alle disciplines die betrokken zijn bij de behandeling van kanker.

Binnen het Henri Becquerel Antikankercentrum is onze afdeling hematologie een dienst van 50 ziekenhuisbedden (waarvan 20 bedden in de hematologische intensive care-sector) en 18 plaatsen voor ambulante infusies. We maken deel uit van het UNICANCER-netwerk van alle kankercentra in Frankrijk (met meer dan 250 lopende klinische onderzoeken die worden gesponsord door de FCCC en 18% van de patiënten in de FCCC die deelnemen aan een klinische proef), evenals lid van de “LYSA” group (lymfoomstudievereniging), een internationaal gerenommeerde academische groep op het gebied van lymfoom.

We hebben ook een INSERM-onderzoeksteam (UMR INSERM 1245) onder leiding van Pr JARDIN, dat zich toelegt op onderzoek op het gebied van genetica en biomarkers van lymfoïde maligniteiten. We nemen deel aan tal van therapeutische klinische onderzoeken van alle fasen, academische en industriële, in alle hemopathieën. Ons centrum is INCa-geassocieerd (Frans Nationaal Kankerinstituut) en is gelabeld voor klinische onderzoeken in de vroege fase.

Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red MP (CIBER) is een openbaar onderzoeksconsortium opgericht in 2006 onder leiding van het Carlos III Health Institute (ISCIII, de belangrijkste openbare onderzoeksinstantie die verantwoordelijk is voor de financiering, het beheer en de uitvoering van biomedisch onderzoek in Spanje), het bevorderen van excellentie in onderzoek en het opbouwen van een kritische massa van onderzoekers op het gebied van biogeneeskunde en gezondheidswetenschappen.

Georganiseerd in 11 onderzoeksgebieden, waaronder hart- en vaatziekten (CIBERCV), bio-engineering, biomaterialen en nanogeneeskunde (CIBERBBN), geestelijke gezondheid (CIBERSAM), leverziekten (CIBEREHD), diabetes en metabole ziekten (CIBERDEM), zeldzame ziekten (CIBERER), ademhalingsziekten ( CIBERES), Volksgezondheid en Epidemiologie (CIBERESP), Obesitas en Metabole Ziekten (CIBEROBN), Kanker (CIBERONC), Breekbaarheid en gezond ouder worden (CIBERFES), CIBER is het grootste onderzoeksnetwerk in Spanje.

CIBER telt met meer dan 800 toegewijde medewerkers en 6.000 geassocieerde onderzoekers geïntegreerd in meer dan 400 toonaangevende onderzoeksgroepen. Dankzij de netwerkstructuur is CIBER in staat om meer dan 100 verschillende geassocieerde instellingen samen te brengen, waaronder ziekenhuizen, onderzoekscentra, technologiecentra, particuliere instellingen en universiteiten die zijn geselecteerd om lid te worden van het CIBER-consortium op basis van hun uitmuntendheid.

CIBERCV is het toegewijde gebied van CIBER-hart- en vaatziekten. CIBERCV heeft zich gericht op het bereiken van de volgende doelstellingen: het faciliteren en bevorderen van gezamenlijke samenwerkingen tussen fundamentele, klinische en epidemiologische onderzoekers; het gezamenlijk gebruik van geavanceerde technologische faciliteiten bevorderen; onderzoeksresultaten toepassen in de klinische praktijk en; om een ​​nieuwe generatie translationele cardiovasculaire onderzoekers in Spanje op te leiden. Op dit moment bestaat CIBERCV uit 40 onderzoeksgroepen en is de onderzoeksstrategie

Hospital da Luz Learning Health (GLSMED) is gewijd aan de geavanceerde training van professioneel, translationeel onderzoek en innovatie op het gebied van zorgverlening en management.

Learning Health heeft tot doel het genereren en verspreiden van kennis, technologieën en meer geavanceerde praktijken in de gezondheidszorg te bevorderen, en zo bij te dragen aan verbeteringen in patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. HLUZ.LH is het opleidings-, onderzoeks- en innovatiecentrum van Luz Saúde, een van de grootste particuliere zorgverleners in Portugal, met 30 eenheden (waaronder 15 particuliere ziekenhuizen, één ziekenhuis van de National Health Service dat wordt geëxploiteerd onder een publiek-privaat partnerschapsprogramma , 12 particuliere poliklinieken en twee seniorenwoningen). HLUZ.LH zal, als het innovatiecentrum van de Luz Saúde Group, bijdragen aan het succes van het huidige voorstel door de interacties tussen de verschillende ziekenhuizen van de groep en de onderzoekers die bij dit voorstel zijn betrokken, te ondersteunen bij RESILIANCE. Bovendien heeft HLUZ.LH een team met een sterke achtergrond om de kloof tussen onderzoek en klinische praktijk te overbruggen. Het team voor klinische proeven van HLUZ.LH heeft meer dan 140 klinische onderzoeken gecoördineerd, waaronder meer dan 400 patiënten.

Het vlaggenschip Hospital da Luz Lisboa materialiseert het gezondheidsparadigma van Luz Saúde en brengt een ziekenhuis voor acute zorg en een residentieel ziekenhuis samen in een geïntegreerd gezondheidscomplex.

Hospital da Luz Lisboa biedt alle medische en chirurgische diensten aan, met de nadruk op gedifferentieerde gebieden die zijn georganiseerd in multidisciplinaire centra van excellentie, die bijdragen aan een complete en geïntegreerde benadering van patiënten en bepalend zijn voor de kwaliteit van de geleverde gezondheidszorg.

LCE participeert door een samenwerking met CNIC is een wereldwijd netwerk van 83 patiëntenorganisaties uit 52 landen. De Europese tak LCE werkt samen in dit project om ervoor te zorgen dat de onvervulde behoeften en verwachtingen van de patiënt goed worden geïntegreerd, daarbij rekenend op de diversiteit van culturen en overtuigingen in heel Europa.

LC, een wereldwijd netwerk van lymfoompatiëntengroepen, werd in 2002 opgericht en in 2010 opgericht als een non-profitorganisatie. Het uitdrukkelijke doel is om een gelijk speelveld van informatie over de hele wereld te creëren en een gemeenschap van lymfoompatiëntenorganisaties te faciliteren om elkaars inspanningen ondersteunen om patiënten met lymfoom de zorg en ondersteuning te geven die nodig zijn, naast het integreren van het patiëntperspectief in onderzoek en besluitvorming in de klinische praktijk. Haar visie is gericht op gelijkheid in de resultaten van lymfoom over de grenzen heen en haar missie om wereldwijde impact mogelijk te maken door een lymfoom-ecosysteem te bevorderen dat zorgt voor lokale verandering en empirisch onderbouwde actie.

Betrokken Centra

Medewerkers

Logotipo Resilience

Are you a patient participating in RESILIENCE? Here you will find useful information about the details of your participation, activities specifically designed for you. You will also be able to contact RESILIENCE researchers.

In accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data of natural persons (GDPR), the personal information you have provided will be incorporated into the data processing systems of the Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.) for the purpose of attending your registration application in the restricted area for patients participating in the RESILIENCE study. The legal basis for processing your personal data for this purpose is your explicit consent. Your personal data will not be disclosed to any recipients other than those to whom you authorise or when required by law to do so. You may exercise your rights of access, right to rectification, to object, to erasure, to restriction of processing, data portability and not to be subject to automated individual decision-making. To exercise these rights, as well as to obtain additional information about the processing of your personal data, you can consult the following link Terms and Conditions