RESILIENCE helps you survive cancer with a strong heart

De context

De toenemende levensverwachting van de bevolking en de ontwikkeling van effectieve therapieën resulteren in een groeiende populatie van overlevenden van kanker op leeftijd, die vaker gevoelig zijn voor het ontwikkelen van hartfalen.
Anthracyclines zijn nog steeds de eerstelijnsbehandeling voor veel soorten kanker, maar tot 35% van de patiënten die ze kregen, ontwikkelt hartschade en hartfalen.

De wisselwerking tussen kanker en chronisch hartfalen is een enorme psychologische last voor patiënten en verwoestende economische gevolgen voor de gezondheidszorg. De RESILIENCE-studie zal het effect onderzoeken van ischemische conditionering op afstand om het aantal gevallen van door anthracycline veroorzaakt hartfalen te verminderen. Patiënten met non-hodgkinlymfoom zijn geselecteerd als de doelpopulatie, aangezien de diagnose bij beide geslachten op gevorderde comorbide leeftijd wordt gesteld.

Dit zal ook de studie van genderverschillen bij door anthracycline geïnduceerd hartfalen mogelijk maken. Er zal een fase II-gerandomiseerde klinische studie worden uitgevoerd met 608 patiënten die chemotherapie met anthracyclines ondergaan. Het primaire eindpunt zal gebaseerd zijn op seriële cardiale MRI-onderzoeken. Gebruikmakend van de gerekruteerde populatie en verzamelde gegevens, zullen we twee nieuwe cardiale MRI-scantechnieken verder valideren: een nieuwe scan om hartschade in een vroegtijdig stadium te ontdekken en een nieuwe scan die veel sneller is.

We zullen ook een gepersonaliseerde strategie bestuderen om patiënten sterker te maken bij de uitvoering van klinische proeven, waaronder door patiënten gerapporteerde resultaten en ervaringsmetingen door middel van vragenlijsten (zogenaamde PROM’s en PREM’s). Ons uiteindelijke doel is om het patiëntniveau te bereiken door de nieuwe strategie op klinisch niveau te implementeren en tegelijkertijd de weg vrij te maken voor een toekomstige grote fase III-studie. Hiervoor rekenen we op een multidisciplinair consortium, waar verschillende belanghebbenden van dit proces deel van uitmaken, van wetenschappers tot de industrie, en van zorgverleners (artsen en verpleegkundigen) tot patiënten. RESILIENCE behandelt twee van de meest voorkomende niet-overdraagbare ziekten in Europa (kanker en hartfalen), verantwoordelijk voor een groot deel van de uitgaven voor gezondheidszorg.

Logotipo Resilience

Are you a patient participating in RESILIENCE? Here you will find useful information about the details of your participation, activities specifically designed for you. You will also be able to contact RESILIENCE researchers.

In accordance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data of natural persons (GDPR), the personal information you have provided will be incorporated into the data processing systems of the Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (F.S.P.) for the purpose of attending your registration application in the restricted area for patients participating in the RESILIENCE study. The legal basis for processing your personal data for this purpose is your explicit consent. Your personal data will not be disclosed to any recipients other than those to whom you authorise or when required by law to do so. You may exercise your rights of access, right to rectification, to object, to erasure, to restriction of processing, data portability and not to be subject to automated individual decision-making. To exercise these rights, as well as to obtain additional information about the processing of your personal data, you can consult the following link Terms and Conditions